.

End of the World

Noong Dec. 21, 2012 daw magugunaw ang mundo. Hindi alam ng karamihan na araw2x nagugunaw ang mundo ng ibang tao. Nagugunaw dahil sa karahasan, imoralidad, ganid na mga mayayaman at politiko, nasisirang pamilya, corruption, abortion, terrorismo at ka walang tiwala sa Diyos. Ikaw gunaw na ba ang mundo mo?

2 comments:

Ruby said...

Tama ka talaga. Maraming mundo ang nagugunaw dahil sa mga masasamang pangyayari dito. Pero kahit na ganun, masasabi kong hindi pa gunaw ung mundo ko dahil alam kong anjan lang Siya sa tabi ko. =)Habang may buhay, may pag-asa. Heheh.. Nice thoughts.

Blair Jereza said...

Good to hear that.. Hindi magugunaw ang mundo mo kung si Kristo lang ang lakas mo.. Habang may Kristo sa iyong buhay may pag-asa..Habang may pag mamahal sa iyong puso may pag-asa. You can lose your hope but never lose love, you can lose your faith but never lose love, because if you lose love you lose GOD. :-)

Post a Comment

Copyright © What's on my Mind - My Daily Facebook Post- My Daily Facebook Status by E-Technology